Paslaugos

Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas. Mes padėsime sutaupyti buhalterinės apskaitos paslaugoms.

          Mūsų įmonė teikia elektronines ir įprastas apskaitos paslaugas:

             - Uždarosioms akcinėms bendrovėms

             - Mažosioms bendrijoms

             - Individualioms įmonėms

             - Viešosioms įstaigoms

Apskaitą tvarkome nuo pirminių dokumentų iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo. Pateikiame reikalingas ataskaitas ir deklaracijas visoms institucijoms.

    Į buhalterinės apskaitos tvarkymo kainą įeina:

           - Darbo užmokesčio apskaita (darbo užmokesčio apskaičiavimas, darbo sutarčių rengimas, įdarbinimas, atleidimas ir kt.);

           - Avansinių apyskaitų, komandiruočių apskaita;

           - Deklaracijų teikimas mokesčių institucijoms;

           - Pirkimo ir pardavimo dokumentų registravimas;

           - Kuro apskaita;

           - Bankinių operacijų apskaita;

           - Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita;

           - Finansinių ataskaitų rengimas ir pridavimas;


 .